Okrašlovací spolek města Prostějova

Pozor! Sjezd Hloučely se odkládá!
Publikováno: Saturday, 18.08. 2018 - 15:29:18
Téma: Okrašlovací spolek


Na 16. června naplánoval Okrašlovací spolek Prostějov ve spolupráci se Sportcentrem DDM Prostějov sjezd řeky Hloučely. Povodí Moravy červnový termín odsouhlasilo, v těchto dnech ale sdělilo, že termín akce by měl být přesunut na září. Důvodem je sucho.

"V současné době opravdu není celková situace dobrá a jsme nuceni připravovat řadu opatření k omezení negativních dopadů sucha. I když je v současné době VD Plumlov cca 4 cm pod max. zásobní hladinou (skoro plný), lze očekávat postupné zhoršování stavu a naším propočtem by zvýšení odtoku na cca 7 m3/s po dobu 4 hodin znamenalo pokles hladiny na VD o cca 25 cm. Ve vazbě na celkové omezování negativních dopadů sucha a omezování podobných akcí v rámci celého našeho povodí, a také nyní před sezonou, kdy hrozí vlivem sucha další pokles hladiny ve VD (je zde vazba i na kvalitu vody), by tato akce mohla být vnímána negativně. Proto bychom uvítali odložení této akce např. na počátek podzimu, kdy lze očekávat přípravu VD na zimní hladinu. Pokud to podmínky dovolí, rádi vám v budoucnu vyhovíme při plánování podobných akcí," sdělil předsedkyni Okrašlovacího spolku Miladě Sokolové David Fína, technicko-provozní ředitel PMO. "Samozřejmě si uvědomuji, že i náš region je několik let ohrožen nedostatkem srážek a tudíž vody. V žádném případě bychom akcí nechtěli ohrozit plaveckou a rybářskou sezónu, či stát za ekologickou katastrofou. Proto jsme návrh Povodí na odklad akceptovali," uvedla Sokolová. "Ráda bych upozornila všechny, kdo se na sjezd přihlásili a zaplatili registrační poplatek, případně ještě poplatek za půjčení lodě, aby zvážili svou účast v podzimní akci. Pokud nebudou chtít jet, peníze jim pošleme na účet. Jinak bychom je na účtu ponechali do podzimu, abychom předešli zbytečné administrativě. Pokud se akce nebude konat ani na podzim, vrátíme je automaticky," dodala Milada Sokolová. Všem, kdo se přihlásili, zašle do emailu zprávu s vysvětlením. (red)

Tento článek si můžete přečíst na webu Okrašlovací spolek města Prostějova
http://www.okraslovacispolek.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.okraslovacispolek.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=521